23 września 2019

Zarządzenie nr 74/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 września 2019 roku w sprawie ustalenia „Procedury oceny pracy dyrektora szkoły” – obowiązujące do 31.08.2022 r.

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do  Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września  2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku[1] zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się „Procedurę oceny pracy dyrektora szkoły”, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

 

Podlaski Kurator Oświaty

mgr Beata Pietruszka

 

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami: nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 r., nr 74/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 r. i nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.

Załączniki

Procedura ocena pracy dyrektora
Data: 2019-09-23, rozmiar: 93 KB
zalacznik-nr-7-ocena cząstkowa wizytator
Data: 2022-10-06, rozmiar: 126 KB
Załącznik nr 11 - Karta oceny pracy - projekt
Data: 2019-09-23, rozmiar: 54 KB
Załącznik nr 13 - Karta oceny pracy
Data: 2019-09-23, rozmiar: 56 KB