15 września 2023

ZARZĄDZENIE NR 62/2023 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego w roku szkolnym 2023/2024

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty[1] oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Zatwierdzam regulaminy wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego w roku szkolnym 2023/2024 opracowane na:
  • Wojewódzki Konkurs Biologiczny
  • Wojewódzki Konkurs Chemiczny
  • Wojewódzki Konkurs Fizyczny
  • Wojewódzki Konkurs Geograficzny
  • Wojewódzki Konkurs Historyczny
  • Wojewódzki Konkurs Informatyczny
  • Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
  • Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego
  • Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego
  • Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
  • Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
  • Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego
  • Wojewódzki Konkurs Matematyczny

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2023/2024.

[1] Zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:  nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku,  nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r. i nr 62/2021 z dnia 22 września 2021 r., nr 28/2023 z dnia 15 marca 2023 roku.