17 stycznia 2024

Zarządzenie nr 3/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

 Na podstawie art. 234 § 1 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465) oraz § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania (Dz. U. Nr 105 poz. 870) zarządza się, co następuje.

§ 1

 Powołuje się zespół powypadkowy w składzie:

  1. Zbigniew Szpakowicz – starszy specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji
  2. Joanna Strankowska – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji
  3. Bożena Chomicka – starszy wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego.

§ 2

Zadania zespołu powypadkowego:

  1. niezwłoczne przystąpienie do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy zgłoszonego przez pracownika Kuratorium Oświaty w Białymstoku w dniu 10 stycznia 2024 r.
  2. sporządzenie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 p.o. Podlaskiego Kuratora Oświaty

                                                                                            /-/ mgr Iwona Gaweł