18 czerwca 2019

Informacja dotycząca wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w dotychczasowych gimnazjach w roku szkolnym 2018/2019

Oficjalnie zakończyły się wojewódzkie konkursy przedmiotowe przeprowadzone w tym roku w dotychczasowych gimnazjach województwa podlaskiego. Uroczyste podsumowanie konkursów było przede wszystkim okazją do złożenia gratulacji wszystkim laureatom.

W tym roku w gimnazjach województwa podlaskiego przeprowadzono 13 konkursów przedmiotowych:

 1. Wojewódzki Konkurs Biologiczny
 2. Wojewódzki Konkurs Chemiczny
 3. Wojewódzki Konkurs Fizyczny
 4. Wojewódzki Konkurs Geograficzny
 5. Wojewódzki Konkurs Historyczny
 6. Wojewódzki Konkurs Informatyczny
 7. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
 8. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
 9. Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego
 10. Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego
 11. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
 12. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego
 13. Wojewódzki Konkurs Matematyczny

W komisjach, które sprawdzały prace uczniów gimnazjów pracowało blisko 300 nauczycieli na stopniu rejonowym oraz około 150 nauczycieli na stopniu wojewódzkim.

Od wielu lat dostrzegalne jest bardzo duże zainteresowania konkursami przedmiotowymi. W bieżącym roku szkolnym do stopnia szkolnego konkursów przedmiotowych przystąpiło niemal 8 tys. uczestników ze 195 gimnazjów. Najpopularniejszy był język angielski – 1370 gimnazjalistów wzięło udział w konkursie z tego przedmiotu.

Do stopnia rejonowego ze wszystkich przedmiotów zakwalifikowano blisko 1,5 tys. uczestników, najwięcej z języka angielskiego. Średnio ok. 18% uczestników stopnia szkolnego przeszło do następnego etapu.

Do stopnia wojewódzkiego ze wszystkich konkursów zakwalifikowano ponad 550 uczestników. Stanowili oni ok. 7% uczestników stopnia szkolnego.

W roku szkolnym 2018/2019 tytuł laureata konkursu przedmiotowego uzyskało 251 uczniów dotychczasowych gimnazjów z województwa podlaskiego, a wśród nich są 38 osób, które uzyskały więcej niż jeden tytuł laureata konkursu przedmiotowego. Łącznie gimnazjaliści zdobyli 307 tytułów laureata konkursu. Stanowi to ok. 4% uczestników stopnia szkolnego.

Liczba uczniów z tytułem laureata Liczba tytułów laureata
5 tytułów 4 tytuły 3 tytuły 2 tytuły 1 tytuł 307
2 1 10 25 213
251

 

Liczba laureatów i finalistów z poszczególnych konkursów:

Konkurs Laureatów Finalistów
Wojewódzki Konkurs Biologiczny 49 8
Wojewódzki Konkurs Chemiczny 47 13
Wojewódzki Konkurs Fizyczny 37 12
Wojewódzki Konkurs Geograficzny 21 22
Wojewódzki Konkurs Historyczny 17 21
Wojewódzki Konkurs Informatyczny 12 37
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 18 44
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego 34 34
Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego 8
Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego 9 10
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego 11 4
Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego 18 6
Wojewódzki Konkurs Matematyczny 26 35
Ogółem 307 246

 

Tytuł laureata z 5 przedmiotów uzyskali:

Magdalena Alifier Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Białymstoku
Igor Przybylak Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

 

70 dotychczasowych gimnazjów spośród wszystkich w województwie podlaskim może poszczycić się tym, że w gronie ich uczniów, w roku szkolnym 2018/2019, był laureat wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

Największa liczba tytułów laureata trafiła do szkół:

Publiczne Gimazjum nr 32 Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Białymstoku 58
Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku 21
Publiczne Gimnazjum nr 6 im. T. Kościuszki w Łomży 13
Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku 11
Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie 10
Publiczne Gimnazjum Nr 18 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku 9
Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku 9