26 czerwca 2019

Zarządzenie Nr 62/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 czerwca 2019

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku zwolnionych ze służby przygotowawczej do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 1559 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do oceny pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, zwolnionych ze służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej oraz znajomości organizacji i zasad funkcjonowania urzędu, w składzie:

1) Beata Pietruszka – przewodnicząca komisji, Podlaski Kurator Oświaty,

2) Jolanta Jurgiel – członek komisji, Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

3) Krzysztof Sochoń – członek komisji, dyrektor Wydziału  Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia  Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

4) Monika Rękawek – członek komisji, radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej Kuratorium Oświaty  w Białymstoku,

5) Bożena Biełous – członek komisji, specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 2

  1. Zadaniem komisji jest dokonanie oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, zwolnionych ze służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej oraz znajomości organizacji i zasad funkcjonowania urzędu.
  2. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.