18 czerwca 2019

Informacja dotycząca wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzonych w szkołach podstawowych w r. szk. 2018/2019

Oficjalnie zakończyły się wojewódzkie konkursy przedmiotowe przeprowadzone w tym roku w szkołach podstawowych województwa podlaskiego. Uroczyste podsumowanie konkursów było przede wszystkim okazją do złożenia gratulacji laureatom.

W tym roku w szkołach podstawowych województwa podlaskiego przeprowadzono
13 konkursów przedmiotowych:

 1. Wojewódzki Konkurs Biologiczny
 2. Wojewódzki Konkurs Chemiczny
 3. Wojewódzki Konkurs Fizyczny
 4. Wojewódzki Konkurs Geograficzny
 5. Wojewódzki Konkurs Historyczny
 6. Wojewódzki Konkurs Informatyczny
 7. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
 8. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
 9. Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego
 10. Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego
 11. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
 12. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego
 13. Wojewódzki Konkurs Matematyczny

 

W komisjach, które sprawdzały prace uczniów szkół podstawowych pracowało blisko 300 nauczycieli na stopniu rejonowym oraz około 120 nauczycieli na stopniu wojewódzkim.

Od wielu lat dostrzegalne jest bardzo duże zainteresowania konkursami przedmiotowymi. W bieżącym roku szkolnym do stopnia szkolnego konkursów przedmiotowych przystąpiło ponad 15 tys. uczestników z 312 szkół. Najpopularniejszy był język angielski – 3 413 uczniów wzięło udział w konkursie z tego przedmiotu.

 

Do stopnia rejonowego ze wszystkich przedmiotów zakwalifikowano ponad 2 tys. uczestników, najwięcej z informatyki. Średnio ok. 17% uczestników stopnia szkolnego przeszło do następnego etapu.

 

Do stopnia wojewódzkiego ze wszystkich konkursów zakwalifikowano ponad 600 uczestników. Stanowili oni 4% uczestników stopnia szkolnego.

 

W roku szkolnym 2018/2019 tytuł laureata konkursu przedmiotowego uzyskało 241 uczniów szkół podstawowych z województwa podlaskiego, a wśród nich jest 41 osób, które uzyskały więcej niż jeden tytuł laureata konkursu przedmiotowego. Łącznie uczniowie zdobyli 297 tytułów laureata konkursu. Stanowi to ok. 2% uczestników stopnia szkolnego.

 

Liczba uczniów z tytułem laureata Liczba tytułów laureata
6 tytułów 4 tytuły 3 tytuły 2 tytuły 1 tytuł 297
1 1 9 30 200
241

 

Liczba laureatów i finalistów z poszczególnych konkursów:

Konkurs Laureatów Finalistów
Wojewódzki Konkurs Biologiczny 25 1
Wojewódzki Konkurs Chemiczny 19 11
Wojewódzki Konkurs Fizyczny 16 5
Wojewódzki Konkurs Geograficzny 11 3
Wojewódzki Konkurs Historyczny 18 21
Wojewódzki Konkurs Informatyczny 38 80
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 26 68
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego 48 26
Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego 15 4
Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego 5 1
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego 29 4
Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego 9 25
Wojewódzki Konkurs Matematyczny 38 63
Ogółem 297 312

Tytuł laureata z 6 przedmiotów uzyskał:

Stanisław Antoni Pańkowski Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi

w Białymstoku

Wojewódzki Konkurs Chemiczny
Wojewódzki Konkurs Fizyczny
Wojewódzki Konkurs Informatyczny
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
Wojewódzki Konkurs Matematyczny

 

94 szkoły podstawowe spośród wszystkich w województwie podlaskim może poszczycić się tym, że w gronie ich uczniów, w roku szkolnym 2018/2019, był laureat wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

 

Największa liczba tytułów laureata trafiła do szkół:

Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 55
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 10
Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku 8
Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku 8
Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku 8
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży 8
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku 8