2023

26 maja 2023

V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów

Jak informuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW , w dniu 21 czerwca 2023 r. w ponad 20 państwach Unii Europejskiej organizowany będzie V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Celem powyższego przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczenia domów i mieszkań przed włamaniami. W Polsce wydarzenia te będą skoncentrowane w dniu 21 czerwca, jednak w […]

25 maja 2023

Publikowanie komunikatów podmiotów zewnętrznych na stronie Kuratorium

W związku z licznymi prośbami o umieszczenie na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku ofert działań edukacyjnych proponowanych przez różne podmioty informujemy, że Kuratorium Oświaty w Białymstoku będzie zamieszczać i promować wyłącznie materiały rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, podmioty funkcjonujące w systemie oświaty oraz wskazane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Jednocześnie informujemy, że w celu przekazania […]

25 maja 2023

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej we Frankfurcie

MINISTER EDUKACJI I NAUKI ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej we Frankfurcie Konkurs jest organizowany w związku z ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich postępowaniem rekrutacyjnym na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej we Frankfurcie. Kandydat wyłoniony w konkursie zostanie zgłoszony do postępowania rekrutacyjnego organizowanego przez Sekretarza Generalnego […]

25 maja 2023

Zarządzenie Nr 45/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia relacji zgłoszonych w ramach „Dnia Nowych Technologii w Edukacji” w roku 2023

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia relacji zgłoszonych w ramach „Dnia Nowych Technologii w Edukacji” w roku 2023 Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty oraz § […]

24 maja 2023

Środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy – formularze dla szkół.

Załączniki Załącznik nr 1_formularz – szkoły Data: 2023-05-24, rozmiar: 13 KB Załącznik nr 2_formularz – szkoły Data: 2023-05-24, rozmiar: 13 KB Załącznik nr 3_formularz – szkoły Data: 2023-05-24, rozmiar: 12 KB Załącznik nr 4_formularz – szkoły Data: 2023-05-24, rozmiar: 13 KB Pobierz wszystkie pliki

24 maja 2023

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela

23 maja 2023 r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 984). Tekst obwieszczenia

24 maja 2023

Informacja o wnioskach o stypendnium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024

Na podstawie art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. Nr […]

23 maja 2023

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo w jednostkach oświaty i szkolnictwa wyższego

Cel konferencji (12-13.06.2023 r.): podjęcie problematyki szeroko definiowanego bezpieczeństwa w jednostkach oświatowych na różnych szczeblach. Organizatorzy: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych – Uniwersytet Jagielloński, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, Krakowskie Pogotowie […]

23 maja 2023

Ogólnopolski Konkurs Programistyczny „Gigathon”

11 maja rozpoczął się nabór do Ogólnopolskiego Konkursu Programistycznego “Gigathon” skierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, W Gigathonie mogą wziąć udział uczniowie z podziałem na 3 kategorie wiekowe. Konkurs sprawdzi wiedzę uczestników z takich środowisk i języków programowania jak: •     Minecraft (dla uczestników w wieku 7-9 lat), •     Scratch (dla uczestników w […]

23 maja 2023

Konkurs „3D EduArt”

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do udziału w konkursie „3D EduArt” na projekty i wydruki 3D. Konkurs ten dedykowany jest młodzieży uczącej się i osobom dorosłym (pasjonatom i nauczycielom). Celem Konkursu jest upowszechnianie różnych ścieżek kreatywnego korzystania z druku 3D oraz podnoszenie wśród uczestników umiejętności i kompetencji w tym obszarze. Do Konkursu można zgłosić […]