28 listopada 2023

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

27 listopada 2023  r. zostało ogłoszone:

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 2572).

Tekst rozporządzenia