25 maja, 2023

25 maja 2023

Publikowanie komunikatów podmiotów zewnętrznych na stronie Kuratorium

W związku z licznymi prośbami o umieszczenie na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku ofert działań edukacyjnych proponowanych przez różne podmioty informujemy, że Kuratorium Oświaty w Białymstoku będzie zamieszczać i promować wyłącznie materiały rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, podmioty funkcjonujące w systemie oświaty oraz wskazane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Jednocześnie informujemy, że w celu przekazania […]

25 maja 2023

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej we Frankfurcie

MINISTER EDUKACJI I NAUKI ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej we Frankfurcie Konkurs jest organizowany w związku z ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich postępowaniem rekrutacyjnym na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej we Frankfurcie. Kandydat wyłoniony w konkursie zostanie zgłoszony do postępowania rekrutacyjnego organizowanego przez Sekretarza Generalnego […]

25 maja 2023

Zarządzenie Nr 45/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia relacji zgłoszonych w ramach „Dnia Nowych Technologii w Edukacji” w roku 2023

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia relacji zgłoszonych w ramach „Dnia Nowych Technologii w Edukacji” w roku 2023 Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty oraz § […]