23 maja, 2023

23 maja 2023

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo w jednostkach oświaty i szkolnictwa wyższego

Cel konferencji (12-13.06.2023 r.): podjęcie problematyki szeroko definiowanego bezpieczeństwa w jednostkach oświatowych na różnych szczeblach. Organizatorzy: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych – Uniwersytet Jagielloński, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, Krakowskie Pogotowie […]

23 maja 2023

Ogólnopolski Konkurs Programistyczny „Gigathon”

11 maja rozpoczął się nabór do Ogólnopolskiego Konkursu Programistycznego “Gigathon” skierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, W Gigathonie mogą wziąć udział uczniowie z podziałem na 3 kategorie wiekowe. Konkurs sprawdzi wiedzę uczestników z takich środowisk i języków programowania jak: •     Minecraft (dla uczestników w wieku 7-9 lat), •     Scratch (dla uczestników w […]

23 maja 2023

Konkurs „3D EduArt”

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do udziału w konkursie „3D EduArt” na projekty i wydruki 3D. Konkurs ten dedykowany jest młodzieży uczącej się i osobom dorosłym (pasjonatom i nauczycielom). Celem Konkursu jest upowszechnianie różnych ścieżek kreatywnego korzystania z druku 3D oraz podnoszenie wśród uczestników umiejętności i kompetencji w tym obszarze. Do Konkursu można zgłosić […]