4 maja, 2023

4 maja 2023

Ogólnopolski konkurs ,,eduAKCJA medialna w szkole”

Ogólnopolski konkurs ,,eduAKCJA medialna w szkole” jest skierowany dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a jego przedmiotem jest stworzenie kreatywnego scenariusza zajęć lub projektu. Jest to inicjatywa służąca zachęceniu nauczycieli do zaangażowania się w realizację zapisów programu nauczania medialnego w szkołach, popularyzację wiedzy o mediach, jej promocja, a także wsparcie uczniów w świadomym i krytycznym […]