25 maja 2023

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2023 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego