24 maja, 2023

24 maja 2023

Środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy – formularze dla szkół.

Załączniki Załącznik nr 1_formularz – szkoły Data: 2023-05-24, rozmiar: 13 KB Załącznik nr 2_formularz – szkoły Data: 2023-05-24, rozmiar: 13 KB Załącznik nr 3_formularz – szkoły Data: 2023-05-24, rozmiar: 12 KB Załącznik nr 4_formularz – szkoły Data: 2023-05-24, rozmiar: 13 KB Pobierz wszystkie pliki

24 maja 2023

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela

23 maja 2023 r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 984). Tekst obwieszczenia

24 maja 2023

Informacja o wnioskach o stypendnium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024

Na podstawie art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. Nr […]