5 października 2021

Oferta pracy

PrzedmiotWychowanie przedszkolne
Termin składania dokumentów2021-10-28
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin40
Opis

Zatrudnimy nauczyciela wychowania przedszkolnego do Przedszkola Norlandia w Białymstoku.
Do zadań nauczyciela będzie należało m.in.:
- wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
- planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej zgodnie z obowiązującymi programami,
- prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej i wychowawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- prowadzenie dokumentacji współpracy z rodzicami;
- współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną itp.
- prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.
- odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkoli i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na podany adres e-mail

Typ szkołyPrzedszkole
Nazwa szkołyPrzedszkole Norlandia w Białymstoku
MiastoBiałystok
Kod pocztowy15-204
AdresSybiraków 8a
PowiatBiałystok
Gminagmina miejska Białystok
Telefon573975547
E-mailkamila.grabowska@norlandia.com