20 września 2022

Oferta pracy

PrzedmiotRewalidacja
Termin składania dokumentów2022-09-30
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin6
Opis

Zatrudnimy nauczyciela do zajęć rewalidacyjnych z uczniami posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność ruchową
Kwalifikacje nauczyciela do prowadzenia zajęć w zakresie usprawniania ruchowego np. rehabilitant, fizjoterapeuta,

Typ szkołySzkoła ponadpodstawowa
Nazwa szkołyIII Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku
MiastoBiałystok
Kod pocztowy15-042
AdresPałacowa 2/1
PowiatBiałystok
Gminagmina miejska Białystok
Telefon857416033
E-mail3lo@3lo.bialystok.pl