21 czerwca 2022

Oferta pracy

PrzedmiotNauczanie początkowe, kształcenie zintegrowane
Termin składania dokumentów2022-07-01
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin18
Opis

Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna.
Wymagane kwalifikacje z oligofrenopedagogiki.

Prosimy o zamieszczenie w składanych dokumentach aplikacyjnych (CV) następującej zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z podpisem:
"Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (ewent. art. 9 ust. 2 lit. a RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora - Szkołę Podstawową Nr 17 Specjalną w Białymstoku, 15-773 Białystok, ul. Rzemieślnicza 12/3 moich danych osobowych zawartych w CV/formularzu zgłoszeniowym w celu przeprowadzenia i udziału w procesie rekrutacji."

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku, ul. Rzemieślnicza 12/3, 15-773 Białystok, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, imię i nazwisko: Rafał Andrzejewski
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji/konkursu na dane stanowisko (...)
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie: https://sp17.edu.bialystok.pl/pl/szkola/rodo.html

Typ szkołySzkoła podstawowa
Nazwa szkołySzkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku
MiastoBiałystok
Kod pocztowy15-773
AdresRzemieślnicza 12/3
PowiatBiałystok
Gminagmina miejska Białystok
Telefon856530784
E-mailsp17@um.bialystok.pl