2 sierpnia 2022

Oferta pracy

PrzedmiotJęzyk angielski
Termin składania dokumentów2022-08-16
Wymiar zatrudnieniaZastępstwo
Liczba godzin18
Opis

Oferta dotyczy pracy na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w oddziałach czteroletniego liceum ogólnokształcącego w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie roku szkolnego 2022/2023 w zastępstwie za nieobecnego nauczyciela. Wymagana jest znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego nauczanego w zakresie rozszerzonym. Oczekiwane doświadczenie w prowadzeniu zajęć w szkole ponadpodstawowej. Oferty należy przesyłać wyłączenie w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej szkoły: lo14@um.bialystok.pl.

Typ szkołySzkoła ponadpodstawowa
Nazwa szkołyXIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku
MiastoBiałystok
Kod pocztowy15-668
AdresUpalna 26
PowiatBiałystok
Gminagmina miejska Białystok
Telefon856613227
E-maillo14@um.bialystok.pl