23 września 2022

Zarządzenie nr 72/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 września 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Procedury oceny pracy dyrektora szkoły”

ZARZĄDZENIE NR 72/2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 22 września 2022 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia „Procedury oceny pracy dyrektora szkoły”

 

 

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku[1] zarządza się, co następuje:

 

§ 1.        W zarządzeniu nr 63/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 września 2022 roku w sprawie ustalenia „Procedury oceny pracy dyrektora szkoły” załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

[1] Zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:  nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 roku,  nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r.
i nr 62/2021 z dnia 22 września 2021 r.

 

Załączniki