22 września 2022

Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych

Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych

Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki:  Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wdrazanie-nowego-systemu-awansu-zawodowego-nauczycieli-w-swietle-przepisow-przejsciowych