Przedmiot: Nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego