sierpień 2022

30 sierpnia 2022

Zawody branżowe SkillsPoland 2022 – 23-25 listopada w Gdańsku

Zawody branżowe SkillsPoland 2022 – 23-25 listopada w Gdańsku   Szanowni Państwo, zachęcamy uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w kolejnej edycji prestiżowych zawodów branżowych SkillsPoland 2022, które odbędą się 23-25 listopada w Gdańsku. To największy tego rodzaju konkurs w Polsce. Zawody SkillsPoland to doskonała okazja dla młodych ludzi do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych i […]

30 sierpnia 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu

29 sierpnia 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. […]

30 sierpnia 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

29 sierpnia 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1810). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. Tekst rozporządzenia

29 sierpnia 2022

Debata online pt. „Dlaczego nie słyszymy głosu wykorzystywanych seksualnie dzieci z niepełnosprawnością? Bariery emocjonalne, komunikacyjne, instytucjonalne” – 18 listopada br.

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (Państwowa Komisja) serdecznie zaprasza do wzięcia udziału, w formie online, w debacie pod tytułem: „Dlaczego nie słyszymy głosu wykorzystywanych seksualnie dzieci z niepełnosprawnością? Bariery emocjonalne, komunikacyjne, instytucjonalne”. Jest to pierwsza naukowa debata Państwowej Komisji zaplanowana na 18 […]

29 sierpnia 2022

Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2022/2023.

Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2022/2023 Opiniowanie aneksów do arkuszy organizacji szkół i placówek

29 sierpnia 2022

Zaproszenie po odbiór aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Odbiór aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Podlaski Kurator Oświaty w roku 2022 (stan na 29.08.2022 r.) wydał 444 akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, tym samym nadając 444 nauczycielom najwyższy stopień awansu zawodowego. Niniejszym zapraszam, do odbierania aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego do dnia 31.08.2022 r. – w Kuratorium Oświaty […]

29 sierpnia 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

25 sierpnia 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1780).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. Tekst rozporządzenia

29 sierpnia 2022

Opiniowanie aneksów do arkuszy organizacji szkół i placówek

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Osoby prowadzące publiczne przedszkola i publiczne szkoły Dyrektorzy publicznych przedszkoli i publicznych szkół województwa podlaskiego   Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116) wprowadza od 1 września 2022 roku zmiany, wraz z przepisami przejściowymi, dotyczące liczby […]

29 sierpnia 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracyKliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tytuł wiadomości.

26 sierpnia 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. poz. 1798). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września […]

26 sierpnia 2022

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.   Minister Edukacji i Nauki w dniu 8 lipca 2022 roku ustalił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023. Dokument znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa edukacji i Nauki w zakładce Nadzór pedagogiczny pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20222023. Załączniki Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej […]

26 sierpnia 2022

Narada Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek województwa podlaskiego

W piątek (26.08) odbyła się narada Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek naszego województwa. Już tradycyjnie była ona poświęcona omówieniu ubiegłorocznych wyników nadzoru pedagogicznego oraz przedstawieniu założeń planu nadzoru w roku szkolnym 2022/2023. Narada była też okazją do zapoznania dyrektorów szkół i placówek ze zmianami w prawie oświatowym. W spotkaniu uczestniczył Sekretarz Stanu […]

25 sierpnia 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

23 sierpnia 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1769). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Załączniki Zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli Data: 2022-08-25, rozmiar: 347 KB