29 sierpnia 2022

Zaproszenie po odbiór aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Odbiór aktów nadania stopnia awansu zawodowego

nauczyciela dyplomowanego

Podlaski Kurator Oświaty w roku 2022 (stan na 29.08.2022 r.) wydał 444 akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, tym samym nadając 444 nauczycielom najwyższy stopień awansu zawodowego.

Niniejszym zapraszam, do odbierania aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego do dnia 31.08.2022 r.

w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, 15-950 Białystok, Rynek Kościuszki 9 (nauczyciele zatrudnieni w szkołach na terenie Miasta Białystok oraz powiatów: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego, monieckiego, siemiatyckiego i sokólskiego),

w Delegaturze w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Nowa 2 (nauczyciele zatrudnieni w szkołach na terenie Miasta Łomża oraz  powiatów: kolneńskiego, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego oraz zambrowskiego),

w Delegaturze w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 73 (nauczyciele zatrudnieni w szkołach na terenie Miasta Suwałki oraz powiatów: augustowskiego, grajewskiego, sejneńskiego oraz suwalskiego)

w godzinach pracy urzędu tj. od  7.30 do 15.30.

Decyzje o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego można odbierać osobiście lub przez pisemnie upoważnioną osobę.

 

Drodzy Nauczyciele, przyjmijcie najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy szacunku dla Waszego codziennego trudu, poświęcenia oraz zaangażowania w pracę!