15 grudnia, 2021

15 grudnia 2021

ZARZĄDZENIE NR 83/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży

ZARZĄDZENIE NR  83/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 14  grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. […]