30 grudnia, 2021

30 grudnia 2021

Zarządzenie Nr 90/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zapewnienia okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe

ZARZĄDZENIE NR 90/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zapewnienia okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe Na podstawie art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) oraz § 8 […]

30 grudnia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022

29 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. poz. 2453).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

30 grudnia 2021

Informacja o terminach egzaminów czeladniczych w 2022 roku

Państwo dyrektorzy branżowych szkół I stopnia województwa podlaskiego Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku informuje, że w okresie od 15 marca do 10 czerwca 2022 roku we  współpracy z Komisjami Egzaminacyjnymi będzie organizowała sesje egzaminacyjne (etap teoretyczny i praktyczny) w zakresie egzaminów czeladniczych. W związku z powyższym młodociani pracownicy będący jednocześnie uczniami klas III branżowych […]