grudzień 2021

31 grudnia 2021

ZARZĄDZENIE NR 93/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu paliwa i oleju silnikowego w służbowych samochodach osobowych w formie spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

ZARZĄDZENIE NR 93/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu paliwa i oleju silnikowego w służbowych samochodach osobowych w formie spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z […]

31 grudnia 2021

Zarządzenie Nr 92/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w formie spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Białystok, 31 grudnia 2021 r. Zarządzenie Nr  92/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w formie spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art.26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 r. poz. 351) zarządza […]

30 grudnia 2021

Zarządzenie Nr 90/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zapewnienia okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe

ZARZĄDZENIE NR 90/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zapewnienia okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe Na podstawie art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) oraz § 8 […]

30 grudnia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022

29 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. poz. 2453).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

29 grudnia 2021

ZARZĄDZENIE NR 89/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku

ZARZĄDZENIE NR  89/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz art. […]

23 grudnia 2021

ZARZĄDZENIE NR 87/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie powołania rejonowych komisji wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 87/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie powołania rejonowych komisji wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022  Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad […]

17 grudnia 2021

Zarządzenie Nr 86 /2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego „Bezpieczne Stanowisko Komputerowe” przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

  Zarządzenie Nr 86 /2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty     z dnia 16 grudnia  2021r.   w sprawie zatwierdzenia dokumentacji  bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa systemu  teleinformatycznego „Bezpieczne Stanowisko Komputerowe” przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”. Na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. […]

16 grudnia 2021

ZARZĄDZENIE NR 85/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233) zarządza się, co następuje: § 1. W Zarządzeniu Nr 83/2021 Podlaskiego Kuratora z dnia 14  grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru […]

16 grudnia 2021

ZARZĄDZENIE NR 84/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na trzy stanowiska wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

ZARZĄDZENIE NR  84/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 15 grudnia 2021 r.   w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na trzy stanowiska wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. […]

15 grudnia 2021

ZARZĄDZENIE NR 83/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży

ZARZĄDZENIE NR  83/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 14  grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. […]

14 grudnia 2021

List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat

Już od 14 grudnia 2021 r. rozpoczną się zapisy na szczepienia w grupie wiekowej 5-11 lat. Podstawą rekomendacji Europejskiej Agencji Leków były szczegółowe wyniki badań klinicznych, które przedstawił producent szczepionki. Przypominamy o możliwości korzystania z przekazanych we wrześniu materiałów edukacyjnych dotyczących szczepień, które zostały uzupełnione materiałami dostosowanymi dla dzieci 5-6 letnich. Przypominamy również, że w […]

14 grudnia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

14 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2302).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Tekst rozporządzenia

14 grudnia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

14 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2301).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Tekst rozporządzenia

14 grudnia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

13 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych  (Dz. U. poz. 2294).  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.