10 grudnia, 2021

10 grudnia 2021

Wystawa mobilna dotycząca zjawiska handlu ludźmi

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, W związku z licznymi działania profilaktycznymi, podejmowanymi na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku dysponuje wystawą mobilną. Powstała ona z inicjatywy Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach działań prewencyjnych. Została zrealizowana w ramach projektu pn. „Poprawa zdolności Polski do walki z handlem […]