25 sierpnia 2020

Informacja o wynikach naboru na stanowisko wizytatora w Delegaturze w Suwałkach

Informacja o wynikach naboru na ogłoszenie 65644 z dnia 14 lipca 2020 r.

Data ogłoszenia: 14 lipca 2020 r.
Data wyniku: 24 sierpnia 2020 r.

Nazwa urzędu: KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU,

  1. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok

Stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Delegaturze w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Status ogłoszenia:
Nabór zakończony wyborem kandydata

Wynik rekrutacji:

  1. Imię i nazwisko: Marcin Orzechowski
    Miejscowość: Suwałki