25 sierpnia 2020

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Delegaturze w Suwałkach

Informacja o wyniku naboru na  ogłoszenie numer 65635 z dnia 14 lipca 2020 r.

Data ogłoszenia: 14 lipca 2020 r.
Data wyniku: 24 sierpnia 2020 r.

Nazwa urzędu: KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU, RYNEK KOŚCIUSZKI  9, 15-950 BIAŁYSTOK

Nazwa stanowiska: inspektor do spraw obsługi sekretariatu Delegatury w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Wynik naboru: Nabór zakończony wyborem kandydatki

Imię i nazwisko: Anna Gałażyn
Miejscowość: Leszczewo