25 sierpnia 2020

Informacja o wynikach naboru na stanowisko wizytatora w Białymstoku

Informacja o wyniku naboru na  ogłoszenie numer 65642 z dnia 14 lipca 2020 r.

Data ogłoszenia: 14 lipca 2020 r.
Data wyniku:  24 sierpnia 2020 r.

Nazwa urzędu: KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU, RYNEK KOŚCIUSZKI  9, 15-950 BIAŁYSTOK

Nazwa stanowiska: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Wynik naboru: Nabór zakończony wyborem kandydatek:

Imię i nazwisko: Ewa Korecka
Miejscowość: Białystok

Imię i nazwisko: Marzena Olędzka
Miejscowość: Stokowisko

Imię i nazwisko: Beata Ewa Wielgat
Miejscowość: Białystok

Imię i nazwisko: Marzanna Zalewska-Rutkowska
Miejscowość: Ignatki-Osiedle