25 sierpnia 2020

Wideokonferencja Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

Podlaski Kurator Oświaty, w dniu 25 sierpnia br., zorganizował wideokonferencję z dyrektorami przedszkoli szkół, i placówek oświatowych dotyczącą organizacji roku szkolnego 2020/2021. Rozpoczyna się on w sytuacji wyjątkowej, w trakcie panującej epidemii. Dlatego też Pani Kurator podkreśliła, że najważniejszym zadaniem dyrektorów jest przygotowanie szkół w taki sposób, by zminimalizować ryzyko zakażeń oraz zagwarantować bezpieczeństwo uczniom i pracownikom. Zwróciła uwagę, że „wytyczne przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym nie są jednakowe i narzucone wszystkim szkołom, po to, by dyrektorzy mogli podejmować decyzje dotyczące organizacji pracy szkół, uwzgledniające ich specyfikę”. Pani Kurator podziękowała dyrektorom za podejmowane w tym zakresie działania i zaprosiła do kontaktu i współpracy.  W konferencji uczestniczył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, który zapoznał dyrektorów z procedurami postępowania w warunkach epidemii. Przypomniał o konieczności nawiązania bezpośredniego kontaktu dyrektorów z właściwym oddziałem stacji sanitarno-epidemiologicznej. Podkreślił, że „od sposobu wdrożenia wytycznych zależeć będzie zakres ewentualnego zakażenia.”

Podczas spotkania przedstawione zostały założenia planu nadzoru pedagogicznego na nowy rok szkolny, omówione wnioski i rekomendacje oraz zaprezentowane zmiany w przepisach prawa oświatowego.

Podlaski kurator oświaty podczas wideokonferencji z dyrektorami. W tle widoczne flagi państwowe oraz baner urzędu. na stole widoczna mysz komputerowa oraz klawiatura.

Załączniki