3 stycznia 2020

Informacja o wynikach naboru na stanowisko wizytatora (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Numer ogłoszenia: 57705

Nazwa urzędu: KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok

Stanowisko: wizytator do spraw nadzoru pedagogicznego (z wyłączeniem ewaluacji) w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Status ogłoszenia:
Nabór zakończony wyborem kandydata

Wynik rekrutacji:
Imię i nazwisko:
Ryszard Chodyniecki
Miejscowość: Białystok