31 stycznia 2020

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej urzędu w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Numer ogłoszenia: 58578
Nazwa urzędu: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok
Nazwa stanowiska: referent do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej urzędu w Wydziale Kadr i Organizacji  Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Wyniki naboru: Nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki

Imię i nazwisko: Anna Kiszko
Miejscowość: Białystok