31 stycznia 2020

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora do spraw rachunkowości budżetowej i planowania w Wydziale Finansowo-Księgowym Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Numer ogłoszenia: 58091
Nazwa urzędu: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok
Nazwa stanowiska: Inspektor do spraw rachunkowości budżetowej i planowania w Wydziale Finansowo-Księgowym  Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Wyniki naboru: Nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki

Imię i nazwisko: Elżbieta Cyniewska
Miejscowość: Białystok