31 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 11/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Na podstawie art. 234 § 1 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) oraz § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania (Dz. U. Nr 105 poz. 870) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 Powołuje się zespół powypadkowy w składzie:

  1. Zbigniew Szpakowicz – starszy specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji (prowadzący sprawy bhp)
  2. Joanna Strankowska – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji (społeczny inspektor pracy)

do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy, zgłoszonego przez pracownika Kuratorium Oświaty w Białymstoku w dniu 24 stycznia 2020 r.

 

§ 2

Zadaniem zespołu powypadkowego jest niezwłoczne przystąpienie do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz sporządzenie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Podlaski Kurator Oświaty

mgr Beata Pietruszka