4 stycznia 2017

Zaproszenie Podlaskiego Kuratora Oświaty

W związku z rozpoczętą przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kampanią informacyjną na temat reformy edukacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku organizuje spotkania informacyjne, których celem jest przedstawienie organom prowadzącym i dyrektorom szkół zmian zapowiadanych w oświacie.

Zapraszam Państwa na spotkania, które odbędą się zgodnie z załączonym harmonogramem
w dniach 1 – 16 grudnia 2016 r.

Przebieg spotkania:

  1. Nowy ustrój szkolny. Harmonogram wdrażania reformy edukacji – p. Jadwiga Mariola Szczypiń Podlaski Kurator Oświaty / p. Bożena Dzitkowska Wicekurator Oświaty.
  2. Nowa struktura szkolnictwa. Przekształcenia szkół – p. Elżbieta Kamińska p.o. Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji w Kuratorium Oświaty w Białymstoku / p. Ewa Markowska p.o. Dyrektora Delegatury w Suwałkach.
  3. Zmiany w procesie nauczania – p. Franciszek Górski p.o. Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku / p. Witold Gronostajski Dyrektor Delegatury KO w Łomży.