4 stycznia 2017

List Podlaskiego Kuratora Oświaty

Rada Ministrów 8 listopada 2016 r. przyjęła projekty ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Zostały one przekazane do dalszych prac w parlamencie.
Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło kampanię informacyjną na temat reformy edukacji, dlatego też Kuratorium Oświaty w Białymstoku zamierza przekazać Państwu aktualne informacje o planowanych zmianach. W związku z tym organizujemy spotkania adresowane do dyrektorów szkół i przedstawicieli organów prowadzących szkoły, których harmonogram przedstawiamy w załączeniu.
Ponadto informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło stronę internetową www.reformaedukacji.men.gov.pl, na której można znaleźć odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące reformy. Zostały również przygotowane broszury i plakaty informacyjne, które Państwu także przekazujemy w załączeniu.

Załączniki

Harmonogram spotkań informacyjnych
Data: 2017-01-04, rozmiar: 255 KB
Mapa drogowa reformy edukacji
Data: 2017-01-04, rozmiar: 4 MB
Szkołą po zmianie - plakat do pobrania
Data: 2017-01-04, rozmiar: 3 MB