27 marca 2023

Zarządzenie Nr 33/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia  27   marca 2023 roku w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty

Na podstawie §25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. [1] zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję w celu wyłonienia kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty, w składzie:

 1. Beata Pietruszka – przewodnicząca Komisji – Podlaski Kurator Oświaty,
 2. Krzysztof Sochoń – członek Komisji – Dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego,
 3. Franciszek Górski – członek Komisji – Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego,
 4. Bożena Obuchowska – członek Komisji – Dyrektor Delegatury w Suwałkach,
 5. Witold Gronostajski – członek Komisji – Dyrektor Delegatury w Łomży.

 § 2

 1. Zadaniem komisji jest:
  1. dokonanie analizy dorobku zawodowego kandydatów do nadania im tytułu honorowego profesora oświaty,
  2. wyłonienie kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty,
  3. sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji.
 2. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 27 marca 2023 roku.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami: nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 roku,  nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku, nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 roku.