4 maja, 2022

4 maja 2022

„Zawołani po imieniu” – wystawa i zajęcia warsztatowe

„Zawołani po imieniu” – wystawa i zajęcia warsztatowe W warszawskim Domu bez Kantów prezentowana jest wystawa „Zawołani po Imieniu”, poświęcona Polakom, którzy w czasie okupacji zostali zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom. Tragiczne dzieje rodzin zostały ukazane na tle niemieckiej polityki terroru, która miała doprowadzić do zerwania więzi społecznych, osłabiać poczucie solidarności z prześladowanymi i […]

4 maja 2022

Ogólnopolski Konkurs #NaNowoJPII.

Laboratorium św. Jana Pawła II zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie #NaNowoJPII, polegającym na przygotowaniu spotu reklamowego, promującego treść dowolnie wybranej encykliki św. Jana Pawła II. Celem Konkursu jest przybliżenie nauczania św. Jana Pawła II jako źródła inspiracji do kształtowania osobistej ścieżki życiowej, budowania postawy otwartości i dialogu oraz odważnego wyrażania swojego […]

4 maja 2022

Projekt edukacyjny „eMOCje w GŁOWIE”, realizowany przez UNICEF Polska

Zapraszamy wszystkie szkoły do projektu, którego celem jest przybliżenie nauczycielom, rodzicom oraz uczniom zagadnień związanych z profilaktyką zdrowia psychicznego. Celem inicjatywy „eMOCje w GŁOWIE” jest kształtowanie świadomości w zakresie zdrowia psychicznego młodych ludzi oraz pokazanie jak je chronić i o nie dbać. Dodatkowym elementem projektu jest komponent, zwracający uwagę na sytuację, z którą mierzą się […]

4 maja 2022

Zarządzenie zmieniające zarządzenie PKO w sprawie powołania Zespołu oceniającego, którego zadaniem jest dokonanie oceny wniosków złożonych o udzielenie wsparcia finansowego w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości”

  ZARZĄDZENIE NR 37/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia   29  kwietnia 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu oceniającego, którego zadaniem jest dokonanie oceny wniosków złożonych o udzielenie wsparcia finansowego w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości”     Na podstawie § […]

4 maja 2022

Zarządzenie nr 36/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na powierzenie lub ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w województwie podlaskim

ZARZĄDZENIE NR 36/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na powierzenie lub ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w województwie podlaskim   Na podstawie § 25 ust. 1 pkt.1 […]