4 maja 2022

Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela

29 kwietnia 2022 r. została ogłoszona:

Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela
(Dz. U. poz. 935)

 Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Tekst ustawy