4 maja 2022

Zarządzenie nr 36/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na powierzenie lub ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w województwie podlaskim

ZARZĄDZENIE NR 36/2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na powierzenie lub ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w województwie podlaskim

 

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt.1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, załącznik do Zarządzenia nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty w dnia 5 września
2017 r. [1] zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert
w otwartych konkursach ofert na powierzenie lub ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
w województwie podlaskim, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.  Traci moc zarządzenie nr 41/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia
3 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na wspieranie lub ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w województwie podlaskim.

§ 3.     Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami: nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 roku i nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.

Załączniki

regulamin komisji 2022
Data: 2022-05-04, rozmiar: 86 KB
karta oceny 2022
Data: 2022-05-04, rozmiar: 45 KB