29 kwietnia 2022

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2022

Wiceminister  Dariusz Piontkowski, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej Justyna Orłowska oraz Podlaski Kurator Oświaty Beata Pietruszka wzięli udział
w Inauguracji Dnia Nowych Technologii w Edukacji, która odbyła się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach.

Wiceminister Dariusz Piontkowski podkreślał znaczenie nowoczesnych technologii w nauczaniu Chcemy propagować szkoły wykorzystujące w nauczaniu nowoczesne technologie. W skali całego kraju ponad 200 placówek zgłosiło się do konkursu, aby pokazać ciekawe formy prowadzenia zajęć powiedział Dariusz Piontkowski.

Dzień Nowych Technologii w Edukacji to inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki organizowana wspólnie z kuratoriami oświaty, której celem jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią.

Głównym założeniem tego przedsięwzięcia jest aktywny udział uczniów oraz ich rodziców w bezpłatnych i ogólnodostępnych pokazach, zajęciach warsztatowych, prezentacjach multimedialnych, grach i zabawach, oraz pokazowych lekcjach dotyczących nowoczesnych technologii, które mogą stanowić wsparcie w nauce.

Na zdjęciu widoczny jest Wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski wraz z nauczycielkami oraz dziećmi Na zdjęciu widoczny jest Pan Wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski po prawej stronie siedzi uczeń trzymający tablet. Na zdjęciu widoczni są goście zaproszeni na uroczystość oraz uczniowie Zdjęcie ukazuje od lewej Pana Wiceministra edukacji i nauki Dariusza Piontkowskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty Panią Beatę Pietruszkę oraz innych gości