7 października, 2021

7 października 2021

Zarządzenie Nr 62/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Załączniki zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu KO w Białymstoku Data: 2021-10-07, rozmiar: 58 KB Pismo zatwierdzające regulamin Data: 2021-10-11, rozmiar: 96 KB Pobierz wszystkie pliki