29 sierpnia 2017

Lista kandydatek zakwalifikowanych do II etapu naboru na dwa stanowiska wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu naboru na dwa wolne stanowisko pracy wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego
w Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

Lp. Imię Nazwisko Liczba punktów uzyskanych z testu
1 Monika Mariola Kondracka 21
2 Beata Popławska 21

Z wyżej wymienionymi osobami, zakwalifikowanymi na podstawie wyników testów do II etapu, zostanie przeprowadzona w dniu 28 sierpnia 2017r. o godz. 10.30 rozmowa kwalifikacyjna oraz sprawdzian umiejętności komputerowych (sala 106).

Podlaski Kurator Oświaty
//
mgr Jadwiga Mariola Szczypiń