23 sierpnia 2017

Nabór na dwa stanowiska wizytatorów do spraw nadzoru pedagogicznego

Sprostowanie do listy kandydatek spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na dwa wolne stanowiska pracy wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku:

W tabeli pod poz. 3 omyłkowo  wpisano imiona kandydatki:
jest „Monika Barbara” powinno być „Monika Mariola”

wz. Podlaskiego Kuratora Oświaty
/-/  mgr Bożena Dzitkowska
Wicekurator Oświaty