2 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 23/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 265) zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do oceny pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej oraz znajomości organizacji i zasad funkcjonowania urzędu, w składzie:

1) Wioletta Kowieska – przewodnicząca komisji, dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji,

2) Krzysztof Sochoń – członek komisji, Dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

3) Monika Rękawek – członek komisji, radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej Kuratorium Oświaty  w Białymstoku,

4) Bożena Biełous – członek komisji, specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 2

  1. Zadaniem komisji jest dokonanie oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej oraz znajomości organizacji i zasad funkcjonowania urzędu.
  2. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2021 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.