24 marca, 2022

24 marca 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

23 marca 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 656). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. Tekst rozporządzenia

24 marca 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

23 marca 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 658).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. Tekst rozporządzenia