16 marca, 2022

16 marca 2022

Zarządzenie nr 19/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 marca 2022 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko inspektora ds. obsługi sekretariatu Podlaskiego Kuratora Oświaty i Wicekuratora Oświaty w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1 W Zarządzeniu Nr 18/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko […]

16 marca 2022

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

12 marca 2022 r. została ogłoszona: Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) Ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 24 lutego 2022 roku, z wyjątkami. Załączniki Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. […]