30 maja 2022

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2022

27 maja 2022 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2022 (Dz. U. poz. 1127).

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Tekst rozporządzenia