30 maja 2022

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019–2023 moduł 3 – wyniki oceny wniosków w roku 2022

 

Zespół powołany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty Zarządzeniem Nr 41/2022 z dn.

23 maja 2022 r. dokonał oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019–2023.

 

W ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” w roku 2022 do objęcia wsparciem finansowym zakwalifikowano 17 szkół podstawowych z województwa podlaskiego na ogólną kwotę 1 147 742,00 zł.

 

Wykaz szkół wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół i organów prowadzących znajduje się w załączniku.

Załączniki