9 kwietnia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu

8 kwietnia 2019 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (poz. 644)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.